Motivation og arbejdsglæde: Positiv læring

 I Indstilling, Kompetenceudvikling, Virksomhedskultur

Motivation og arbejdsglæde er nødvendige egenskaber for at opnå succes. Især når det kommer til dig og dine kollgeres professionelle udvikling. Medarbejderudvikling er nemlig en proces, som kræver, at I får mest muligt ud af jeres læring. Men, sommetider sker det jo desværre, at der af den eller eller anden grund ikke er tid eller mulighed for kompetenceudvikling. Hvordan kan I sammen overvinde dette problem?

Mentale blokader

Alle siger, at de gerne vil forbedre sig; Være mere kreative, innovative eller produktive. Alligevel oplever mange, at de har svært ved at tilegne sig nye kompetencer. Udadtil virker de måske opsatte på at lære noget nyt, men i de fleste tilfælde er det faktisk deres indstilling, som er det store problem for deres indlæringsmuligheder.

Der findes mange mentale blokader, som påvirker indlæringsevnen negativt. F.eks. sker det ofte, at nogle personer er så opsatte på at løse opgaver korrekt eller hjælpe andre, at de vil gøre alt for at undgå fejl. Dette fører som regel dog kun til, at de ikke får anvendt nye kompetencer, fordi de overtænker situationen. Andre har tendens til at fokusere på de potentielle fejl, de kan begå, frem for hvilke muligheder de kan opnå, og bliver derfor handlingslammede. Det kan også ske, at nogle viser for meget handlingskraft ved at multitaske, hvilket umuliggør en fokuseret arbejds- eller læringsindsats. Sidst, men ikke mindst, kan uvidenhed og arrogance også føre til, at nogle slet ikke lærer noget. Mest af alt fordi de bilder sig selv ind, at de ikke behøver at lære mere.

Vejen til at opnå den rette motivation og arbejdsglæde

Det er muligt for dig og dine medarbejdere at overvinde jeres mentale blokader. Det første skridt I skal tage for at gøre dette, er at erkender og anerkende de mentale blokader, som holder jer tilbage. Læring er en vedvarende proces, og derfor er du nødt til at kende dine egne svagheder. Den bedste læring, som du kan få, er den der modvirker dine mentale blokader.

Vi præsenterer dig nu for nogle gode råd til, hvad læringen på din arbejdsplads bør tage udgangspunkt i. Rådene er følgende:

Start småt

Det kan sommetider virke overskueligt at tænke på, hvordan man skal bruge sin nye viden i praksis. Det er derfor en god idé at starte med at tilegne sig nye evner, som er brugbare til mindre arbejdsopgaver. På den måde kan I anvende jeres nye viden i praksis, uden større pres. Dernæst kan I langsomt og sikkert arbejde jer op imod de større opgaver, mens I demonstrerer jeres nye kompetencer i hverdagen. Uden at overtænke dem.

Planlæg jeres tidsforbrug nøje

Det er vigtigt, at jeres arbejdstid bruges på jeres arbejdsopgaver. Det siger sig selv. Men, I skal også huske at sætte regelmæssig tid af til læring. For at undgå multitasking og stress, skal I sætte en stringent tidsplan for jer selv. Dig og dine medarbejdere skal regelmæssigt kunne rette jeres fokus på opgaven foran jer; og ikke på de opgaver, der kommer senere!

Øv jer på jeres nye kompetencer

Dette råd er lettere sagt end gjort. Med det sagt, så er det et uvurderligt råd. Nye kompetencer går nemlig tabt, hvis du og dine medarbejdere ikke får brugt dem. Derfor skal du sørge for, at I regelmæssigt får øvet jer på at anvende jeres nye viden i hverdagen. På sigt vil I nemlig pludselig ikke tænke på de fejl, I kan begå, fordi de nye kompetencer er blevet en del af jeres rutine.

Anerkend jeres egne begrænsninger

Det er de færreste, som er så kloge, som de selv tror. Arrogance og uvidenhed kan skabe store problemer i arbejdslivet; især overfor kunderne. Når I anvender nye løsninger, skal I derfor overveje både styrkerne og svaghederne ved dem. Jo mere kritisk I forholder jer over for ny viden eller egne idéer, jo mere motivation og arbejdsglæde vil I opleve i hverdagen!

 

Vil du gerne læse mere om læring i arbejdslivet, eller er du nysgerrig omkring digital læring? Så anbefaler vi, at du læser vores opslag om at indstille sig på at lære og om LMS på arbejdspladsen. Du kan også kontakte os på contact@coleco.dk.

Recommended Posts

Start med at skrive og tryk Enter for at søge