Virksomhedskultur og LMS: Engagerende læring

 I LMS, Virksomhedskultur

Et kvalitets-LMS kan have afgørende betydning for virksomheder, som gerne vil avancere på markedet. For at få mest ud af læringssystemet, skal du sørge for, at opbygge din virksomhedskultur omkring det. Du vil dermed fremme dine medarbejderes professionelle udvikling. Når du implementerer dit LMS, skal du kommunikere med både content creators og medarbejdere, for at skabe et engagerende læringssystem for dine medarbejdere.

En virksomhedskultur baseret på læring

Du skal opbygge en virksomhedskultur, som opfordrer medarbejderne til at bruge dit LMS (Learning Management System) aktivt. Ved at vække dine medarbejderes interesse og engagement for dit LMS, får du gjort det til et værdiskabende og vellidt system i jeres organisation. Medarbejderne får nemlig tilegnet sig værdifuld viden igennem systemet, som gør dem mere produktive. Dermed sørger du også for at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne er motiverede efter at tilegne sig ny viden.

Succesen af dit LMS afhænger dog i høj grad af, hvor godt dine medarbejdere tager imod det. Derfor skal du løbende kommunikere med systemets målgruppe; som højst sandsynligt er dine medarbjedere. De skal nemlig hurtigst muligt tage systemet til sig. Uanset hvem det er, der skal bruge dit LMS, skal du sørge for, at der er åben kommunikation om brugen af det.

Kommunikation om LMS-implementering

For at fortælle dine medarbejdere om implementeringen og brugen af dit LMS, skal du bruge følgende medier:

 • Sociale medier såsom LinkedIn, Facebook og Twitter, hvor du lægger en kort opdatering op omkring jeres LMS. F.eks. om hvem LMS-udbyderen er.
 • Et blogopslag eller en meddelelse på virksomheds hjemmeside om, at der er oprettet en side for digital læring for virksomheden.
 • En kort e-mail til alle i virksomheden om jeres LMS, som skaber store forventninger til systemet hos medarbejderne.
 • Korte beskeder eller flyers på arbejdspladsen om jeres LMS, kan gøre medarbejderne opmærksomme på dine mål med systemet.
 • Du kan evt. også holde møder på arbejdspladsen, hvor LMS’et præsenteres og diskuteres internt.

Dialogen om jeres LMS skal dog ikke kun foregå med medarbejderne. Sørg også for, at content creators, heriblandt kursusudviklere og filmhold, er involveret i dialogen. På den måde kan I sammen planlægge de digitale kursers indhold, sværhedsgrad og længde, således at det passer med den læringskultur, I ønsker at fremme i virksomheden.

Engagerende indhold

Det nytter ikke noget at tale jeres LMS op, hvis ikke dit indhold vækker dine medarbejderes interesse. Derfor skal du opfordre dine content creators til at være så kreative som muligt, når de producerer nye kurser. Sørg f.eks. for, at kurserne kan deles op i korte moduler, og vær ikke bleg for at tilføre humor til kurserne. Husk også at bede om feedback fra medarbejderne; på den måde kan du nemlig øge deres forventninger og engagement omkring dine fremtidige kurser.

Etabler en læringskultur

De virksomheder, som har haft mest succes med deres LMS er dem, der gør systemet til en del af deres virksomhedskultur. En virksomhedskultur, som i høj grad har læring i centrum.

Det, der kendetegner en virksomhedskultur med læring i centrum er, at medarbejderne løbende selv opsøger ny viden, og ønsker at tilegne sig nye evner. Det konstante ønske om at forbedre sig er det, der driver virksomheden frem mod nye, store resultater.

Der er fem tegn, du skal være opmærksom på, hvis du gerne vil være sikker på, at din læringskultur er produktiv:

 1. Virksomheden har læring og udvikling som en af dens eksplicitte værdier.
 2. Virksomheden tilbyder medarbejderne et frit rum for åben kommunikation.
 3. Læring og udvikling spiller en afgørende rolle, i forhold til at opnå virksomhedens mål. F.eks. skal virksomhedens ledere tage hensyn til læring og udvikling, når de planlægger deres strategier.
 4. Dine medarbejdere er entusiastiske om at dele deres viden med kollegerne.
 5. Dine medarbejdere opsøger hele tiden ny viden, som kan anvendes til at forbedre virksomhedens resultater.

Du skal altså arbejde hårdt på at skabe en læringskultur i din virksomhed. Dit LMS bliver ikke udnyttet optimalt, hvis du bare siger til dine ansatte, at de skal tage kurser. Du skal opfordre dem til at udnytte og udforske de forskellige muligheder, som systemet byder på. På den måde vil medarbejderne kunne udnytte systemet til sit fulde potentiale, fordi de hele tiden opsøger ny viden.

Læringskulturens fundament

For at etablere en sund læringskultur i din virksomhed, skal du følge disse trin:

 1. Kulturen skal etableres oppe fra og ned. Dvs. at lederne skal gøre alt for at vise medarbejderne, at de støtter deres udvikling. Derfor skal lederne arbejde ihærdigt på at tilbyde medarbejderne nye muligheder for at forbedre sig.
 2. Læring og udvikling kræver tid. Derfor skal du lade dine content creators få tid nok til at udvikle udfordrende og informerende kurser. Lad derfor være med at sætte stramme deadlines, da det hæmmer medarbejdernes udvikling.
 3. Du skal opfordre kursister til at opsøge ny viden, ved at rose dem for deres fremskridt.
 4. Giv belønninger, som f.eks. digitale badges, for dine medarbejderes fremskridt. Sørg også for, at de har mulighed for at give feedback på kurserne, og lad dem evt. selv vælge retningen for deres læring. På den måde øger du dine medarbejderes engagement!
 5. Dine medarbejdere skal også have muligheden for at lære om ting, som ikke nødvendigvis er relaterede til deres job. Når de tager kurser uden for deres rolle i virksomheden, kan de nemlig få ny inspiration. Dermed bliver de mere passionerede omkring læring!

En læringskultur har den fordel, at den mobiliserer og effektiviserer dine nuværende medarbejdere. Du vil dermed have lettere ved at fastholde dine ansatte, og du vil endda også have muligheden for at finde nye ledere internt i virksomheden, f.eks. gennem ledelseskurser i dit LMS.

Læringskulturen gør det også muligt for dig at tiltrække motiveret arbejdskraft. De såkaldte millenials er blevet den største generation på arbejdsmarkedet, og de vil oftest gerne føle sig unikke,  og opleve at de er en del af noget større. Det er på dette punkt, at læringskulturen hjælper dig. De unge medarbejdere vil nemlig hele tiden være indforstået med, at der er noget nyt at lære, og derfor vil de altid være engagerede omkring deres arbejde.

Få maksimalt udbytte af dit LMS

For at sikre dig, at din virksomhed opnår det bedst mulige afkast, skal du løbende evaluere og forbedre dit LMS. Det er absolut værd at investere tid og ressourcer i at forbedre dit LMS. Det vil ikke bare være et udtryk for din virksomheds læringskultur; det er også et tegn på, at virksomheden vil fastholde sin markedsposition.

Når du implementerer dit LMS, skal du derfor være opmærksom på disse indikatorer for virksomhedens præstationer:

 • Antallet af afsluttede kurser
 • Antallet af kursister, der har deltaget i kurserne
 • Kursisternes feedback, og evt. deres vurdering af kurserne
 • Den viden og de evner, som kursisterne tilegner sig
 • De samlede omkostninger af implementeringen

Hvis du gerne vil lære mere om brugen af et LMS og om microlearning, kan du læse vores opslag om implementering af LMS. Du er også velkommen til at kontakte os på contact@coleco.dk.

Recommended Posts

Efterlad en kommentar

Start med at skrive og tryk Enter for at søge